Nyutgivning av

Kalabaliken i Betlehem

och

Herdepsalmen